Strona główna Blog 10 przekonań na temat dawania

10 przekonań na temat dawania


  1. Bóg jest największym darczyńcą. Pismo Święte powtarza, że Bóg w Biblii jest szczodry i pełen bogactwa. Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy. Warto nauczyć się być hojnym tak jak Bóg jest hojny i być podobnym do naszego Ojca w niebie.
  2. Dawanie dotyczy naszych serc. Jezus mówił więcej o pieniądzach i majątku niż o czymkolwiek innym. Rozumiał presję i niepokój, z jakimi wszyscy się zmagamy. Wiedział również, że świat kusi nas, by pieniądze stały się naszym najważniejszym celem. On chce dla nas czegoś więcej. Jezus chce nauczyć każdego z nas wykorzystywać pieniądze, które nam dał, w sposób, który oddaje Mu cześć, kocha ludzi i uwalnia nasze serca. W dawaniu chodzi o coś więcej niż pieniądze; chodzi o nasze serca.
  3. Dawanie zwiększa naszą radość. Hojni ludzie to szczęśliwi ludzie. Obiecał to Jezus i udowodniły to różnego rodzaju badania.
  4. Dawanie przybliża nas do Boga. W Piśmie Świętym widzimy, że Bóg ma hojne serce. Im bardziej uczymy się dawać tak jak On, tym bardziej zbliżamy się do Bożego serca. Dawanie sprawia również, że przestajemy skupiać się na sobie i zaczynamy żyć tak, jak zostaliśmy do tego stworzeni – na chwałę Boga i dla dobra innych.
  5. Dawanie łączy nas z naszym celem. Historię tworzą nie tylko kaznodzieje i misjonarze. Bóg używał hojnych ludzi różnych profesji, aby rozwijać swoje królestwo – i jeszcze nie skończył. Dawanie jest sposobem na włączenie się do gry i dołączenie do Bożego dzieła na świecie.
  6. Potrzebujemy świeżego podejścia do pieniędzy. Ty i ja słyszeliśmy tysiące kazań na temat pieniędzy. Telewizja, filmy, czasopisma, reklamy, książki, przyjaciele i rodzice wszyscy głoszą kazania na ten temat. Nasze poglądy na temat pieniędzy zostały ukształtowane bardziej przez świat niż przez Słowo Boże. Potrzebujemy resetu w naszych relacjach z pieniędzmi – resetu z Bogiem jako naszym fundamentem.
  7. Musimy szczerze rozmawiać o pieniądzach. Pieniądze to coś, o czym myślimy cały czas, ale rzadko o tym rozmawiamy, nawet z najbliższymi nam osobami. Jednak pierwszym krokiem do jakiejkolwiek zmiany jest rozpoczęcie rozmowy. Jeśli chcesz odzyskać formę, zapisz się na siłownię lub zatrudnij trenera personalnego i zacznij rozmawiać o swoich celach treningowych. Jeśli chcesz poprawić swoje małżeństwo, weźmiesz udział w weekendowym seminarium lub spotkasz się z terapeutą małżeńskim, aby szczerze porozmawiać o tym, jak się rozwijać. Tak właśnie działa rozwój, więc jeśli chcemy być ludźmi, którzy wzrastają w hojności, musimy zacząć rozmawiać o pieniądzach i dawaniu.
  8. Nadszedł czas, aby nauczyć się dawać. Możemy powtarzać sobie, że damy później, ale zawsze będzie później. Teraz jest czas, aby nauczyć się wierności z tym, co mamy. Hojność nie jest czymś dla ludzi bogatszych od nas. Wszyscy mamy okazję być dawcami, bez względu na to, czy mamy dużo, czy mało, ponieważ hojność nie jest kwotą; to sposób myślenia. Nadszedł czas, aby przyjąć hojny sposób myślenia.
  9. Uczymy się dawać, dając. Nie wystarczy przeczytać książkę o ćwiczeniach lub obejrzeć filmy z ćwiczeniami. W pewnym momencie trzeba odłożyć książkę i coś zrobić. To samo dotyczy dawania. Prawdziwa nauka odbywa się w działaniu. Tak więc po przeczytaniu i rozmowie o hojności, chcę, abyś ją praktykował.
  10. Potrzebujemy wokół siebie zespołu. Matt Walker, międzynarodowy przewodnik górski, powiedział: “Bez wspaniałego wsparcia możemy mieć niesamowite doświadczenia, ale nie przeżyjemy przygody“. Chcę, abyś przeżył zmieniającą życie przygodę, a to zaczyna się od zaproszenia innych do przyłączenia się do ciebie. Możesz zacząć od rodziny, kilku przyjaciół, małej grupy z kościoła, grupy modlitewnej lub kilku kolegów z pracy. Powiedz im, że to będzie coś więcej niż grupa dyskusyjna. To ma być wspólna przygoda.

Autor: John Rinehart
Przetłumaczony artykuł Gospel Partreons “10 Convictions About Giving”