Strona główna Blog Jak pozyskiwać wsparcie?

Jak pozyskiwać wsparcie?


Pozyskiwanie wsparcia jest de facto wpływaniem na inne osoby, przekonywaniem ich, nakłanianiem, wywieraniem presji. Pozyskiwanie wsparcia ściśle wiąże się z zainteresowaniem określoną działalnością innych ludzi, zaintrygowaniem, poruszeniem, zaszokowaniem, wywołaniem poczucia odpowiedzialności i winy z powodu bierności. 

W naszym języku obok wpływania na innych funkcjonuje też pojęcie manipulowania, które ma negatywny wydźwięk. Manipulowanie to wywieranie wpływu w celach trochę innych , niż przekazujesz to swojemu odbiorcy lub wykorzystywanie nieprawdziwych faktów, założeń i zdarzeń. Wiele wskazówek, o których będę mówił można wykorzystać również do manipulowania. Stąd pierwsza wskazówka – nie manipuluj.

1. Módl się i szukaj Bożego prowadzenia, Bożego planu.

Szukaj Bożych rozwiązań i nie idź na skróty. W Polsce jest takie powiedzenie – cel uświęca środki , ale to nie jest biblijna zasada. To co chcesz zrobić dla ludzi, dla Boga nie powinno być celem samym w sobie , ale owocem , efektem twojej miłości do ludzi i Boga. Organizacje, które mają już wypracowaną pozycję i uznanie często stają przed dylematem , czy warto za określone wsparcie udostępnić swoje logo, firmować kogoś lub współpracować. Inaczej mówiąc – stają przed pytaniem – czy warto się sprzedać ? niekiedy druga strona za określone wsparcie chce osiągnąć własne korzyści , które czasami nie są zgodne  z twoimi wartościami. Określ swoje wartości i nie idź na skróty.  Z drugiej strony Bóg może działać przez osoby niedoskonałe , a nawet nie wierzące.

Współdziałaj z Bogiem, angażuj się w obszary , w których widzisz Boże działanie.
Darczyńcy chętnie wspierają Boże działania.

2. Fundamenty wsparcia zacznij od siebie samego.

Darczyńcy wolą wspierać działania z dobrym liderem. 

Poznaj swoje prawdziwe motywacje w tym co robisz. Dlaczego ktoś miałby wspierać twoje motywacje? Jednocześnie bądź szczery, otwarty i nie manipuluj.   Kiedy zaczynałem angażować się we wspieranie różnych organizacji chciałem spotkać się z liderem i zrozumieć , dlaczego robi to co robi. Kiedy poznawałem ludzi z otwartym sercem , którzy sami wiele poświęcali dla swojej działalności byłem gotowy do wspierania. (spotkanie z Jolą Iskierka)

Na ile jesteś otwarty na współpracę ? Jak bardzo ważna jest dla ciebie własność i władza? Na czym budujesz poczucie własnej wartości ? Współpraca z innymi i budowanie Bożego królestwa , a nie swojego  jest ważnym elementem w postrzeganiu przez darczyńców. 

Czy prowadząc służbę, misję jesteś też darczyńcą ? Rób to, co chcesz żeby inni robili, choć nie zawsze musi to być w tej samej walucie. „Dawajcie, a będzie wam dane … „ Ewangelia Łukasza 6,38. 

Bądź wiarygodny, transparentny i spójny ze sobą. Najpierw musisz zbudować swoją samoświadomość, poznać i zrozumieć samego siebie. Musisz określić, nazwać w czym znajdujesz sens swojego istnienia i działania. Określ swoje wartości i priorytety. Jak to zrobisz, to pozostaje, już tylko drugi krok – praktykowanie tego, co sam przyjąłeś za swoje decyzje i wybory. Dla darczyńców i wielu innych osób spójność jest ważnym elementem weryfikacji , żeby wspierać.

Bądź kompetentny. Nie musisz na wszystkim się znać, wystarczy , że zbudujesz kompetentny zespół.  Buduj kompetencje krok po kroku. Staraj się ogarnąć wszystkie ważne obszary. To , że jesteś bardzo dobry w jednym , czy drugim obszarze nie oznacza, że możesz zaniedbać inne. Jeśli darczyńcy widzą potencjalne ryzyka istnienia organizacji często zaczynają się wycofywać, bo nie chcą , żeby ich wsparcie zmarnowało się. (Skrawek Nieba Jacek Pikuła)

Bądź odpowiedzialny. Jesteś odpowiedzialny przed osobami wspierającymi, wolontariuszami, współpracownikami i podopiecznymi. Czasami ta odpowiedzialność mocno przytłacza, dlatego współpracuj, buduj zespół i podłącz się przede wszystkim do źródła płynącego od Jezusa Chrystusa. 

Bądź autentyczny. Bądź otwarty, bądź po prostu sobą, w tej najlepszej wersji , jaką posiadasz. 

3. Buduj relacje.

Jeśli chcesz pozyskać wsparcie od firmy, to ustal kto jest decydentem  w organizacji i spróbuj spotkać się osobiście. O wsparcie powinien występować najlepiej lider organizacji lub inni liderzy z kadry zarządzającej.

Zainteresuj się osobą , którą prosisz o wsparcie. Poznaj co ją interesuje, co motywuje, co lubi, jaki ma pasje i priorytety. Jednocześnie nie udawaj i nie manipuluj. Poznaj uwarunkowania darczyńcy . Słuchaj drugą stronę rozmowy. Nie chodzi tylko o to, żebyś powiedział wszystko , co masz do przekazania.

4. Pokazuj co robisz.

Pokazuj świadectwa i ludzi , którym udało się pomóc. Historie, obrazy konkretnych pojedynczych osób są bardzo poruszające. Pokazuj też swoje serce, motywacje i zaangażowanie.

Wyjaśnij na czym polega istota twojej działalności i pokaż jej efekty oraz owoce. Skuteczność działań jest jednym z kluczowych kryteriów przy podejmowaniu decyzji przez darczyńców. Pokaż jak jest zorganizowana działalność, jeśli jest to budujące. Ludzie chętnie przyłączają się do działań, które są dobrze zorganizowane. Przedstaw co udało się zrobić przez konkretne fakty, liczby, zdarzenia, efekty , ale również opinie, publiczne wypowiedzi.

Pokazuj potencjał wpływu, ilość ludzi wspierających, współpracujących i wolontariuszy. Ludzie mają naturalną skłonność przyłączania się do większości. koro duża grupa osób to wybrała , to jest duże prawdopodobieństwo , że to dobry wybór.

Przygotuj się do przedstawiania swojej działalności. Zrób np. Prezentację, co też świadczy o kompetencjach.

5. Dziękuj za wsparcie.

Jeśli masz kontakt ze swoimi darczyńcami osobisty, czy mailowy, to wykorzystuj różne święta i okazje, żeby podziękować im. Jeśli jest możliwość to zapraszaj na różne uroczystości i wydarzenia. Przy okazji podziękowań możesz przekazać szereg informacji.

6. Informuj na bieżąco (np. raz na kwartał lub pół roku) o swoich działaniach.

Przekazuj na bieżąco informacje co się wydarzyło w danym okresie, co udało się zrobić. Pokazuj efekty, dokonania i świadectwa ludzi. Informuj o planach na przyszłość, wyzwaniach i marzeniach. Możesz określić zasoby potrzebne na poszczególne przedsięwzięcia. Napisz ile udało się już zebrać i dziękuj za to. Nie musisz prosić o wsparcie i podawać numer konta bankowego. Kiedy pokażesz swoje potrzeby jest to wystarczająca informacja.

Dawaj informację zwrotną jak wykorzystałeś otrzymane środki i jakie były efekty. 

7. Staraj się zaangażować darczyńców.

Kiedy człowiek dotknie z bliska dane zagadnienie, zobaczy na własne oczy potrzebujących i pomagającym im ludzi , to jest dużo bardziej skłonny do wsparcia. Poszukaj prostych czynności, które mogliby zrobić, żeby pomóc. Pokaż , że są częścią większego dzieła. Powiedz jak ważne jest dla ciebie , twojej kadry i podopiecznych, że poświęcą swój czas, żeby pobyć razem. Przez nawet niewielkie zaangażowanie w dane działanie, ludzie mają większe przekonanie i chętniej wspierają dane działanie.

Jeśli zaangażujesz pracowników danej firmy w dane projekty społeczne, to jest duża szansa , że pracodawca wesprze finansowo. (Kopex – profilaktyka anty uzależnieniowa w szkołach)

8. Dawaj to co możesz.

Dawaj prezenty o wartości nie materialnej, ale emocjonalnej. Ludzie mają naturalną tendencję do odwdzięczania się. Jeśli coś dostaną, to czują się zobowiązani do odwdzięczenia się. Możesz dzielić się swoją wiedzą, możliwościami lub docenić kogoś przez wręczenie mu dyplomu, czy wyróżnienia.

Dawaj to co robisz w ramach swojej działalności, a może zaspokoić potrzeby darczyńcy lub ludzi z nim związanych, pracowników. Jeśli na przykład pomożesz pracownikom danej firmy w rozwiązaniu problemów związanych z wychowaniem dzieci, uzależnieniami lub relacją małżeńską, to pracodawca, przedsiębiorca będzie często czuł się zobligowany do odwdzięczenia się. Z jednej strony robisz coś, do czego Bóg cię powołał, a z drugiej strony dajesz konkretną wartość pracownikom i firmie. Dodatkowo możesz zaangażować samych pracowników firmy w organizowanie spotkań, działań , co odciąży cię od części pracy i spowoduje lepszy wpływ na decydentów w firmie. W zależności, od tego czym się zajmujesz możesz zorganizować zabawę dla dzieci, spotkanie dla małżeństw wykorzystując na przykład wykłady Gungora lub spotkanie dla rodziców – jak uchronić dzieci przed współczesnymi uzależnieniami. Spotkania możesz organizować na terenie firmy, przez co ograniczysz swoje koszty, a jednocześnie będziesz docierał do ludzi tam, gdzie są na co dzień. (Gungor w Częstochowie)

9. Bądź kompetentny i transparentny w swoim działaniu i budżecie.

Budżet wiele mówi o efektywności twoich działań. Dbaj o efektywność w tym co robisz. Jeśli działasz dużo skuteczniej , niż inne organizacje to pokaż to. Ludzie dużo chętniej wspierają organizacje skuteczne i efektywne. 

Dawaj informację zwrotną jak wykorzystałeś otrzymane środki i jakie były efekty. Dziękuj darczyńcom przekazując, że są oni częścią tych osiągnięć.

Dużą część swoich działań organizuj w projekty , które będą miały określone cele i sposoby ich mierzenia oraz plan działań i potrzebne zasoby. Dbaj o jakość.

Określ dlaczego ktoś miałby wspierać akurat twoją organizację i na tym koncentruj swoje prezentacje.

Buduj plan przetrwania organizacji, ciągłości działań, sukcesji , gdyby ciebie zabrakło lub zniknęło określone wsparcie. Darczyńcy chętniej wspierają trwałe działania, które mają przyszłość.

10. Buduj możliwość zwiększania skali tego co robisz.

Buduj zespół, kadrę i uwalniaj ich do samodzielnego działania. Szeroko współpracuj i koncentruj się na tym co potrafisz robić najlepiej. Nie musisz być samowystarczalny , inni mogą wypełnić twoje niedoskonałości zwiększyć skuteczność .

Dziel się tym co potrafisz robić najlepiej. Buduj możliwości , warunki do powielania tego , co działa najlepiej. Być może na danym etapie rozwoju ważniejsze będzie , żebyś wyposażał innych , niż sam pomagał bezpośrednio potrzebującym.

Darczyńcy chętnie wspierają działania, które mają coraz większy wpływ. 

Autor: Krzysztof Jędrzejewski