Strona główna Blog Pieniądze w Bożym Królestwie

Pieniądze w Bożym Królestwie


Przedstawiamy kilka propozycji lektur dotyczących tematu zarządzania finansami zgodnymi z Bożymi zasadami.

Randy Alcorn „Gromadźcie sobie skarby”

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje. 

Mt. 6,19-21

Barry L. Cameron „ABC wolności finansowej”

Konkluzja jest taka. Bóg mówi: „Oddaj mi wszystko , a ja się tobą zajmę. Albo zatrzymaj wszystko i radź sobie sam.

John Maxwell

Barry L. Cameron „Zaraźliwa hojność”

„Żyjemy dzięki temu, co otrzymujemy, nadajemy znaczenie naszemu życiu tym, co dajemy”

Winston Churchill

„Zarabiaj, ile możesz. Oszczędzaj , ile możesz. Inwestuj, ile możesz. Dawaj, ile możesz.”

John Wesley

Bob Buford „Półmetek”

Rzecz w tym, żeby siebie zrozumieć, dostrzec, jakiego tak naprawdę działania Bóg oczekuje ode mnie … , odnaleźć ideę , dla której mógłbym żyć i umrzeć.

Soren Kierkegaard

Małgorzata i Wojciech Nowiccy „Uzdrowienie finansów”

Pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe, niż ich zdobywanie.

Jacek Stryczek „Pieniądze”

Pieniądz kształtuje i wystawia człowieka na próbę.

Robert Morris „Błogosławione życie”

Bóg nie potrzebuje abyś dawał  – ale ty potrzebujesz być błogosławiony.

Wielu ludzi daje, ponieważ czują, że muszą , a nie dlatego, że chcą.