Strona główna Blog Zaraźliwa hojność – 12 inspirujących cytatów
Zaraźliwa hojność

Zaraźliwa hojność – 12 inspirujących cytatów


„Dusza życzliwa będzie obfitować, kto napoi drugich, dozna orzeźwienia.”
Salomon – Prz 11,25

„Żyjemy dzięki temu, co otrzymujemy, nadajemy znaczenie naszemu życiu tym, co dajemy.”
Winston Churchill

„Kto jest najbiedniejszy na ziemi? Ten, który nie ma nic oprócz pieniędzy.”
John D. Rockefeller

„Nie żyjesz naprawdę , jeśli nigdy nie zrobiłeś czegoś dla kogoś, kto ci za to nie zapłacił.”
John Bunyan

„Bóg bogaci mnie nie po to, aby podnosić standard mojego życia, ale aby podnosić standard mojego dawania.”
Randy Alcorn

„Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.”
Erich Fromm

„Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić.”
Antoine de Saint-Exupéry

„Zarabiaj, ile możesz. Oszczędzaj , ile możesz. Inwestuj, ile możesz. Dawaj, ile możesz.”
John Wesley

„Nie jest głupcem ten, który oddaje to , czego nie może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie można stracić.”
Jim Elliot

„Nie mów mi jakie są Twoje priorytety. Pokaż mi, na co wydajesz pieniądze, a sam Ci powiem, gdzie one są.”
James W. Frick

„Szczęście nie jest rezultatem tego, co zdobywamy – ale tego, co dajemy. ”
Ben Carson

„Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie.”
Apostoł Paweł – 2 Kor 9,6